LPKS „Viļāni"

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

tālr.: 6 46 62543

Kopsapulcelpks1

LPKS „Viļāni" biedru kopsapulce ir sabiedrības augstākā pārvaldes un lēmējinstitūcija.
Kopsapulce lemj par pašiem būtiskākajiem pārvaldes jautājumiem, kā valdes iecelšanu, gada pārskata apstiprināšanu, pārpalikuma sadali, Kooperatīvās sabiedrības tālāku attīstīšanu.
Kopsapulce sastāv no visiem Kooperatīvās sabiedrības biedriem. Katram biedram ir viena balss. Tas dod iespēju biedram neatkarīgi no tā saimniecības lieluma un piederošo paju daudzuma vienlīdzīgi ar viesim biedriem kopīgi piedalīties Kooperatīvās sabiedrības pārvaldē.

Valde
Kooperatīvās sabiedrības valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv kooperatīvo sabiedrību kopsapulces starplaikos.

Aija Kiserovska - valdes priekšsēdētāja  ( ZS „Pīlādži”)    
Andrs Sondors
valdes loceklis
Inga Teilāne
valdes loceklis (ZS „Ratiņi”)
Jānis Upenieks -  valdes loceklis  (ZS „Elksnīts”)
Gunārs Visockis - valdes loceklis 

Valdes priekšsēdētājs
Kooperatīvās sabiedrības ikdienas darbu vada Kooperatīvās sabiedrības valdes priekšsēdētāja

Aija Kiserovska