LPKS „Viļāni"

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

tālr.: 6 46 62543

 lpks-001vilani 3

  lpks2-001


 LPKS “Viļāni” tiek attīstīta saimnieciskā darbība

 

Lai veicinātu saimnieciskās darbības attīstību, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrība „Viļāni” īstenoja projektu „LPKS „Viļāni” saimnieciskās darbības attīstība” projekta nr.16-01-AL15-A019.2101-000001, kura ietvaros tika iegādāti jauni elektroniskie svari, vertikālās aukstuma vitrīnas, jogurta vanna, piena pasterizācijas katls, vakuuma iepakošanas iekārta, hidrauliskā sulu spiede ar smalcinātāju, elektriskā plīts un informatīvi/izglītojošs video materiāls. Pateicoties šīm iekārtām LPKS „Viļāni” spēs paplašināt un dažādot uzņēmuma saimniecisko darbību, sekmējot tā ekonomisko rādītāju uzlabošanos un konkurētspējas paaugstināšanos.

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), projekta kopējais budžets ir 37 365,67 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 24339,79 EUR un Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „Viļāni” līdzfinansējums ir 13 025,88 EUR.