LPKS „Viļāni"

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

tālr.: 6 46 62543

Vērtīga pieredze.

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Viļāni" 2020. gadā ir guvusi pieredzi iesaistoties Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras apstiprinātajos Eiropas solidaritātes korpusa stažēšanās un darba projektos.

"Bezdarba līmeņa samazināšana Viļānu novadā jauniešu vidū" (Projekta Nr. 2020-1-LV02-ESC21-003122) . Ar šādu projekta nosaukumu LPKS „Viļāni" aicināja pieteikties jauniešus vecumā līdz 30 gadiem darba pieredzes gūšanai piena produktu pārstrādes cehā. No darbam pieteikušos jauniešu vidus tika atlasīti tie divi jaunieši, kuri saskārās ar dažādiem sociālajiem, ekonomiskajiem vai geogrāfiskajiem šķēršļiem. Šie šķēršli nozīmē ilgstošu būšanu bez darba, darba pieredzes trūkumu vai dzīves vietai piegulošajā reģionā ir maz darba gūšanas iespēju.

Piena pārstrādes cehā projektā iesaistītie dalībnieki guva savu profesionālo pieredzi 6 mēnešu garumā, ar iespēju turpināt savas darba gaitas, ja šī profesija liekas viņiem saistoša. Tā protams ir ne tikai profesionālā pieredze, darba pieredzei roku rokā iet arī iepazīšanās ar darbam nepieciešamo dokumetāciju, darba procesā nepieciešamo drošības normu ievērošanu, pašdisciplīnas veidošanos precīza un laicīga noteiktā darba izpildei un socializēšanos, kas nozīmē komunikācijas prasmes darbinieku kolektīvā, lai veiksmīgāk sasniegtu nospraustos mērķus.

LPKS „Viļāni" vadība ir pārliecināta par to, ka ikvienam uzņēmumam ir jādomā ne tikai par savu izaugsmi, bet jābūt arī sociāli atbildīgiem. Jaunieši darbspējas vecumā ir liela mūsu sabiedrības daļa. Bieži vien jaunieši saskaras ar darba atteikumiem pieredzes trūkuma dēļ. Arī LPKS „Viļāni" savā kolektīvā grib redzēt prasmīgus un pieredzējušus darbiniekus, tomēr šīs prasmes ir jāieaudzina, ko var izdarīt tikai esot darba procesā iekšā. LPKS „Viļāni" priecājas, ka darba gaitas uzņēmumā veikmīgi turpina viens no projektā iesaistītajiem jauniešiem un otrs jaunietis ir paņēmis līdzi pieredzes bagāžu, ar kuras palīdzību varēs veiksmīgāk konkurēt darba tirgū.

Liels paldies ir jāsaka Viļānu novada domes izglītības un kultūras lietu speciālistei Ilgai Morozovai, kura motivē uzņēmumus iesaistīties projektos. Mazs iedrošinājums palīdz iekustināt lietas, kas ir acīmredzamas, bet palikušas novārtā.

LPKS „Viļāni" aicina ikvienu uzņēmumu nebaidīties un ļaut jaunietim spert šos pirmos darba pieredzes soļus kopā. Kļūsim ar zināšanām un pieredzi bagātāku sabiedrību!

Informaciju par darba un citiem projektiem jauniešu kustības veicināšanai var meklēt https://jaunatne.gov.lv/

LPKS „Viļāni" projekta koordinatore

Līga Zvejsalniece

logo 01 logo 02

 

 lpks-001vilani 3

  lpks2-001


 LPKS “Viļāni” tiek attīstīta saimnieciskā darbība

 

Lai veicinātu saimnieciskās darbības attīstību, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrība „Viļāni” īstenoja projektu „LPKS „Viļāni” saimnieciskās darbības attīstība” projekta nr.16-01-AL15-A019.2101-000001, kura ietvaros tika iegādāti jauni elektroniskie svari, vertikālās aukstuma vitrīnas, jogurta vanna, piena pasterizācijas katls, vakuuma iepakošanas iekārta, hidrauliskā sulu spiede ar smalcinātāju, elektriskā plīts un informatīvi/izglītojošs video materiāls. Pateicoties šīm iekārtām LPKS „Viļāni” spēs paplašināt un dažādot uzņēmuma saimniecisko darbību, sekmējot tā ekonomisko rādītāju uzlabošanos un konkurētspējas paaugstināšanos.

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), projekta kopējais budžets ir 37 365,67 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 24339,79 EUR un Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „Viļāni” līdzfinansējums ir 13 025,88 EUR.