LPKS „Viļāni"

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

tālr.: 6 46 62543

LPKS 'Viļāni'
Reģ.Nr. :   LV42403004262
Adrese :  "Piena krasts", Ornicāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650
Banka :   Swedbanka
Kods :     HABALV22
Konta nr. :  LV09HABA0551031910236

E-pasts : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Birojs
Tel:  25662454

Pārdošanas daļa

Silvija Zača - tel. 25662454
Grāmatvede
Anna Mālniece - tel. 25662454

Valde

Aija Kiserovska - valdes priekšsēdētāja, tālr.: 29489812
Andrs Sondors – valdes loceklis
Inga Teilāne – valdes loceklis
Jānis Upenieks -  valdes loceklis
Gunārs Visockis - valdes loceklis