LPKS „Viļāni"

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

tālr.: 6 46 62543

Kā kļūt par Biedrulpks2

Par Kooperatīvās sabiedrības Biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nodarbojas vai gatavojas nodarboties ar piena ražošanu, kā arī atzīst un apņemas pildīt Kooperatīvās sabiedrības statūtus.
Fiziska vai juridiska persona, kas vēlas iestāties Kooperatīvajā sabiedrībā un kļūt par tās biedru, iesniedz Kooperatīvās sabiedrības valdei rakstveida pieteikumu (skat. zemāk), norādot visas nepieciešamās ziņas, samaksā iestāšanās maksu (iestāšanās maksā 35 EUR) kooperatīvajā sabiedrībā un vienas kooperatīvās sabiedrības pamatpajas nominālvērtību (vienas pamatpajas vērtība ir 12,00 EUR), kā arī apņemas:

  pildīt Sabiedrības statūtus;
  realizēt caur Kooperatīvo sabiedrību visu no saimniecībā saražotā svaigpiena apjoma, izņemot to saražotā piena daļu, kas nepieciešama sadzīves patēriņam vai tiešajai tirdzniecībai;
  izmantot Kooperatīvās sabiedrības sniegtos pakalpojumus;
  sniegt Kooperatīvajai sabiedrībai nepieciešamo informāciju par saimniecību.

Lai iestātos Kooperatīvajā Sabiedrībā, aicinām uz tikšanos, lai tās laikā iepazīstinātu Jūs ar kooperatīva darbības pamatprincipiem, sadarbības kārtību un pārrunātu citus organizatoriskus jautājumus, kas jāzina katram LPKS "Viļāni" biedram.

Gaidīsim Jūs mūsu birojā -  'Piena krasts', Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu novads

Pielikums biedra iesniegums
Pielikums
LPKS Viļāni Statūti