LPKS „Viļāni"

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

tālr.: 6 46 62543

PAZIŅOJUMS
LPKS "Viļāni" reģ.Nr.42403004262 valde sasauc atkārtoto kooperatīva biedru kopsapulci, kura notiks 2019.gada 17.aprīlī plkst.10.00 Viļānu kultūras namā, Kultūras laukums 2, Viļānos.

Darba kārtība
1. Jaunu kooperatīva biedru uzņemšana.
2. Vadības atskaite par paveikto 2018.gadā un budžeta plānojums 2019.gadam.
3. Revidenta ziņojums.
4. Gada pārskata apstiprināšana.
5. Neaktīvo kooperatīva biedru izslēgšana.
6. Grozījumi statūtos, atbilstoši jaunā Kooperatīvo sabiedrību likuma prasībām.
7. Debates.

• Kooperatīva biedriem ir iespēja iepazīties ar lēmuma projektiem un dokumentiem, kuriem ir nozīme lēmuma pieņemšanā, darba dienās no plkst.9.00-17.00 LPKS"Viļāni" ,Piena krasts, Ornicāni, Viļānu pagasts, Viļānu novads.

• Piedalīšanās biedru kopsapulcē, pamatojoties uz Kooperatīvo sabiedrību likuma 36.panta 1.punktu „Biedrs var piedalīties biedru kopsapulcē personiski vai ar pilnvarnieka starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru kopsapulcē izdodama rakstveidā”.

• Pilnvarotajai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Ar cieņu,
LPKS”Viļāni” valde
Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni 29489812.